Privacybeleid

A. Privacybeleid

Privacybeleid

voor de RIMOWA website juni 2018

 

Bedankt voor uw bezoek aan deze website! Het waarborgen van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voor onze klanten en gebruikers heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wordt verzameld wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, en hoe deze informatie wordt verwerkt. Indien u het hele bericht in context wilt lezen of wilt afdrukken, klik dan hier.

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE DATA CONTROLLER

De website https://www.rimowa.com (ook de "Website") wordt beheerd door RIMOWA international, met maatschappelijke zetel te Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Keulen, Duitsland ("RIMOWA") (e-mailadres: hello@rimowa.com), in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder voor de doeleinden van toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

2. ALGEMENE INFORMATIE

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten nemen we zeer serieus en we houden ons aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als een wettelijke bepaling ons dat toestaat of als u toestemming heeft gegeven voor deze verzameling, verwerking en dit gebruik. Hetzelfde geldt voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. We kunnen op deze website ook informatie verzamelen die ons op zichzelf niet in staat stelt om directe conclusies te trekken over uw identiteit. In bepaalde gevallen - vooral als het gecombineerd wordt met andere gegevens - kan deze informatie echter "persoonsgegevens" zijn in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast kunnen we deze website ook gebruiken om informatie vast te leggen waarmee we u niet direct of indirect kunnen identificeren; dit geldt bijvoorbeeld voor samengevatte informatie over alle gebruikers van deze website.

 

We gebruiken ons privacybeleid vooral om uit te leggen:

- welke informatie we verzamelen in verband met het gebruik van deze website en de functies die deze biedt (bijv. het plaatsen van een online bestelling via deze website) en hoe we deze informatie verwerken en gebruiken, en

- welke informatie we verzamelen in verband met bezoeken aan deze website en hoe we deze informatie verwerken en gebruiken.

 

 

3. VERWERKTE GEGEVENS, RECHTSGRONDSLAG EN DOEL VAN DE VERWERKING

 

3.1 Overzicht

Afhankelijk van de diensten die door onze website worden geleverd en door u worden gebruikt, uw keuzes en de configuratie van uw apparaat (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere trackers), omvatten de persoonlijke gegevens over u (uw "gegevens") die door RIMOWA worden verzameld en verwerkt voornamelijk: uw achternaam, voornaam, titel, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, uw bankrekeninggegevens voor online verkoop, uw factuur- en afleveradres, informatie over de betalingswijze, uw eerdere aankopen, uw voorkeuren en interesses, evenals uw verbindingslogbestanden. Voor elke activiteit waarbij uw gegevens worden gebruikt, zullen we een passende wettelijke basis vaststellen. Daarom worden gegevens verzameld met uw uitdrukkelijke toestemming, of waar nodig om uw bestellingen uit te voeren (uitvoering van een contract), voor het nastreven van onze legitieme belangen wanneer de verwerking vereist is voor het beheer van onze (de gegevensbeheerder) dagelijkse activiteiten, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslagen waarop we ons baseren voor de belangrijkste activiteiten met betrekking tot deze website, worden vermeld in hoofdstuk 3.2 t/m 3.6 hieronder.

 

Uw Gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

- om uw vragen die u via e-mail, contactformulieren en chats verzonden heeft, te beantwoorden

- om u in staat te stellen een "MyRIMOWA" persoonlijke ruimte of gastaccount (klantaccount) aan te maken en daardoor onze producten online te kopen;

- om inkooporders die u online kunt plaatsen en de levering ervan, evenals de toepasselijke garanties, te beheren;

- om uw producten online te registreren en toegang te krijgen tot aanvullende diensten

- om u een plaatselijke service te bieden - bijv. om uw dichtstbijzijnde winkel of contactpunt te vinden

- om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen, om fraude en betalingsachterstanden te voorkomen (zie onze Algemene Voorwaarden voor meer details);

- om de klantenrelatie te beheren en te optimaliseren zoals nader beschreven in hoofdstuk 3.2 t/m 3.6 hieronder;

- tenzij u bezwaar maakt zoals aangegeven in de sectie "Uw rechten" hieronder respectievelijk in ons Cookiebeleid, om uw voorkeuren beter te begrijpen door uw gedrag op onze website te analyseren en om u producten of diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses;

- met uw toestemming: om u informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties);

- om statistische analyses uit te voeren met betrekking tot de wijze waarop deze website gebruikt wordt (bijv. aantal hits, duur van bezoeken etc.) en het bestelgedrag van klanten. De Gegevens die voor ons onmisbaar zijn om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zijn op de verschillende pagina's van de website gemarkeerd met een asterisk. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen we uw verzoeken mogelijk niet verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten mogelijk niet leveren. Andere Gegevens zijn puur optioneel en stellen ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten dienovereenkomstig te verbeteren. Meer informatie over doeleinden en wettelijke basis voor specifieke verwerkingsscenario's vindt u hieronder.

 

3.2 Registratie en klantaccount ("MyRIMOWA")

Deze website geeft u de mogelijkheid om u te registreren en een klantaccount aan te maken ("My-RIMOWA"). Wanneer u een klantaccount aanmaakt, krijgt u automatisch een persoonlijk RIMOWA-nummer ("MyRIMOWA-ID") toegewezen dat is gekoppeld aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven. U kunt uw e-mailadres gebruiken voor verschillende RIMOWA-processen en -procedures (bijv. het plaatsen van een online bestelling). Daarom kunt u ook onafhankelijk van een specifieke online bestelling een klantaccount aanmaken. Om het klantenaccount aan te maken, verzamelen we de gegevens die zijn aangegeven in het bijbehorende registratieformulier, in het bijzonder uw titel, voor- en achternaam, postadres en e-mailadres, en een wachtwoord dat u zelf selecteert (“Stamgegevens"). De verplichte velden in het registratieformulier dienen te zijn ingevuld om te kunnen registreren en een klantaccount aan te kunnen maken. Wanneer we uw registratie bevestigen, zullen we u een persoonlijke MyRIMOWA-ID toewijzen waaronder we uw Stamgegevens opslaan in onze klantendatabase. Als u uw MyRIMOWA-ID en uw klantaccount gebruikt voor een online bestelling of om een andere dienst te gebruiken, zullen wij de gegevens die zijn verzameld in verband met de online bestelling/het gebruik van de verdere dienst opslaan onder uw MyRIMOWA-ID. We kunnen de gegevens die zijn opgeslagen onder uw MyRIMOWA-account verwerken en gebruiken om te reageren op vragen over of verzoeken om klantondersteuning, bijvoorbeeld als u een vraag stelt over registratie, over uw gebruikersaccount of andere functies van uw MyRIMOWA-account aan ons, een aangesloten bedrijf, een RIMOWA-dealer of een andere klantenserviceprovider (klantondersteuningspartner).

 

We kunnen voor dit doel klantondersteuningspartners beperkte toegang verlenen tot de gegevens die zijn opgeslagen in onze klantendatabase met betrekking tot uw MyRIMOWA-account, in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming (en meestal binnen de reikwijdte van een contract waarin genoemde diensten zijn vastgelegd). Wanneer u een verzoek bij ons of een klantondersteuningspartner indient, wordt de inhoud van dit verzoek opgeslagen onder uw MyRIMOWA-account. Deze persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen.

 

De rechtsgrondslag voor elke verwerking van uw Stamgegevens die in deze sectie wordt beschreven, is de uitvoering van een contract.

 

We kunnen u ook buiten deze website de mogelijkheid bieden om u voor verdere diensten te registreren met uw MyRIMOWA-ID en uw inloggegevens voor het klantaccount. In dat geval worden uw Stamgegevens ook gebruikt voor de verdere betreffende dienst. We zullen u afzonderlijke informatie verstrekken over de omgang met uw persoonlijke gegevens in verband met de relevante verdere dienstverlening.

 

3.3 Bestellingen

U kunt op deze website een online bestelling plaatsen, zelfs zonder te registreren en een klantenaccount aan te maken ("Gastbestelling"). Ook in dit geval hebben we de gegevens nodig die relevant zijn voor de bestelling (in het bijzonder uw voor- en achternaam, factuur- en afleveradres, informatie over de betalingswijze en de bijbehorende betalingsgegevens) en die u tijdens het bestelproces dient in te voeren. De verplichte velden in het registratieformulier dienen te zijn ingevuld om een gastbestelling te kunnen plaatsen. We slaan de informatie die wordt verzameld en ontstaat in verband met een gastbestelling op in onze besteldatabase om de online bestelling te verwerken en vervolgens om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

 

Indien u een bestelling plaatst (op deze website, telefonisch of in een winkel) met uw MyRIMOWA-ID en uw klantaccount, zullen wij de informatie die wordt verzameld en ontstaat in verband met de bestelling onder uw MyRIMOWA-ID opslaan in onze klantendatabase; dit wordt ook gedaan om eventuele inkooporders en hun levering te beheren, evenals de toepasselijke garanties. De wettelijke basis van elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die in deze sectie wordt beschreven, is de uitvoering van een contract en de naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld onze verplichtingen onder de wetgeving inzake consumentenbescherming).

 

3.4 Functies op deze Website

Op deze website kunnen we u verdere optionele functies aanbieden waarvoor persoonlijke gegevens of andere informatie dient te worden verzameld, bijv. wanneer u deelneemt aan een enquête op deze website of ons vragen of feedback stuurt. We zullen dergelijke gegevens en informatie alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover dat nodig is voor de functie in kwestie (bijv. om uw vraag te beantwoorden of uw feedback te verwerken). Een deel van deze verwerking is nodig om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan. Bijkomende verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door RIMOWA worden nagestreefd: we hebben een legitiem belang bij het verbeteren van onze dienstverlening en onze website en bij het uitvoeren van onder meer enquêtes in dit verband. Een dergelijk legitiem belang van RIMOWA wordt op gepaste wijze afgewogen tegen de belangen van de gebruikers binnen de bovengenoemde beperkingen.

 

 

3.5 Direct Marketing zonder uw toestemming

In bepaalde gevallen is het wettelijk toegestaan om u directe reclame te sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van een e-mailadres dat we hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten. In het laatste geval zullen we uw aandacht vestigen op deze mogelijkheid en op uw recht van bezwaar bij het verzamelen van het e-mailadres. In alle gevallen heeft u het absolute recht om op elk moment direct marketing te voorkomen (dwz. u ervoor af te melden).

 

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze sectie is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door RIMOWA worden nagestreefd. We hebben een legitiem belang bij direct marketing zolang we voldoen aan de wettelijke vereisten voor marketing (bijv. vereisten voor elektronische marketingcommunicatie).

 

3.6 Verbindingslogbestanden

We registreren elke keer dat deze website wordt bezocht en elke keer dat een op deze website opgeslagen bestand wordt geopend. Deze pseudonieme informatie wordt opgeslagen voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden en voor veiligheidsredenen. De geregistreerde informatie omvat de naam van het bestand waartoe toegang is verkregen, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid verzonden gegevens, melding met betrekking tot succesvolle toegang, informatie over de gebruikte webbrowser, het aanvragende domein en het IP-adres van de aanvragende computer. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit gedeelte is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door RIMOWA worden nagestreefd: we hebben een legitiem belang bij het opslaan van verbindingslogbestanden om verstoringen vast te stellen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken) en om meer te weten te komen over hoe onze website wordt gebruikt. Een dergelijk legitiem belang van RIMOWA wordt op gepaste wijze afgewogen tegen de belangen van de gebruikers binnen de bovengenoemde beperkingen.

 

3.7 Cookies

Een dergelijk legitiem belang van RIMOWA wordt op gepaste wijze afgewogen tegen de belangen van de gebruikers binnen de bovengenoemde beperkingen.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden meegestuurd bij het bezoeken van een internetpagina en worden opgeslagen in de browser van een gebruiker. Indien de respectieve internetpagina opnieuw wordt geopend, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk.

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat u, als u een geregistreerde gebruiker van deze website bent, niet telkens opnieuw hoeft in te loggen als u de website bezoekt. Gebruikers van onze website gebruiken verschillende browsers en verschillende computers. Om uw bezoek aan deze website zo aangenaam mogelijk te maken met de technologie die u gebruikt, verzamelen wij informatie over het browsertype dat u gebruikt (bijv. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Mozilla of Opera) en het besturingssysteem (bijv. Windows of MacOS), de domeinnaam van uw internetprovider, evenals de breedte en hoogte van het browservenster, de schermresolutie en de kleurdiepte. We gebruiken cookies ook om het gebruik van ons aanbod te analyseren, ons erop te richten om interessante informatie aan u beschikbaar te stellen en om de functionaliteit van onze website te waarborgen. De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies" die worden verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt. Meer informatie over de verschillende soorten cookies, het gebruik van cookies en hoe u ze kunt deactiveren, vindt u in ons Cookiebeleid.

 

Cookies verzamelen doorgaans geen persoonlijke gegevens, maar kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken. In dat geval wordt u hieronder hierover geïnformeerd.

 

3.8 Website-analyse

We gebruiken analyseservices op deze website om ons in staat te stellen informatie over het gebruik van deze website vast te leggen (bijv pagina's of secties die bijzonder populair zijn) en om ons aanbod voortdurend te verbeteren.

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens die in deze sectie worden beschreven, is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door RIMOWA worden nagestreefd: we hebben een legitiem belang bij het verzamelen van statistische informatie over het gebruik van onze website om ons aanbod te verbeteren.

 

 

3.8.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie wordt verzameld, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS (een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie), waar het wordt opgeslagen. Aangezien op deze website een IP-anonimiteitsfunctie is geactiveerd, zal Google uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google server in de VS worden doorgestuurd en daar worden verkort. Google zal de informatie die met behulp van de cookie wordt gegenereerd namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en ons andere diensten aan te bieden die verband houden met de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser naar Google Analytics wordt verzonden, wordt niet aan andere Google-gegevens gekoppeld.

 

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die hier beschikbaar is, te downloaden en te installeren.

 

 

3.8.2 Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta ("Hotjar"). Deze dienst registreert op anonieme basis interacties tussen individuele bezoekers van de website, die willekeurig worden geselecteerd, en de website zelf. Dit resulteert in een logbestand met bijvoorbeeld muisbewegingen en klikken, met als doel mogelijkheden voor verbetering van de website te identificeren. Hotjar maakt ook gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. Om te voorkomen dat informatie rechtstreeks aan een bepaald individu wordt gekoppeld, worden IP-advertenties anoniem gemaakt voordat ze worden opgeslagen en verder verwerkt. Informatie over besturingssystemen, browsers, inkomende en uitgaande links, geografische oorsprong en de resolutie en het type apparaat wordt ook geanalyseerd voor statistische doeleinden. Deze informatie heeft geen betrekking op specifieke personen en wordt noch door ons, noch door Hotjar aan derden verspreid. Als u wilt voorkomen dat Hotjar gegevens verzamelt, kunt u hier meer informatie vinden.

 

 

 

3.8.3 Klaviyo

Deze website maakt gebruik van Klaviyo. Klaviyo is een multifunctioneel e-mailplatform dat wordt gebruikt voor ordergerelateerde communicatie en het versturen van nieuwsbrieven. Het genereert ook statistische informatie die kan worden gebruikt om onze e-mailcommunicatie te verbeteren. De Klaviyo-tool genereert statistische informatie als u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de RIMOWA-nieuwsbrief. Klaviyo wordt geleverd door Klaviyo Inc, Boston, VS en de informatie wordt opgeslagen in de VS, een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie). U kunt hier meer lezen over hun privacybeleid. Als u wilt voorkomen dat deze tool gegevens verzamelt, kunt u zich hier afmelden.

 

 

3.9 Tracking en Facebook Pixel

Wij maken op deze website gebruik van trackingtools waaronder de Facebook Pixel om uw voorkeuren beter te begrijpen door uw gedrag op onze website te analyseren en u producten of diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses.

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens die in deze sectie wordt beschreven, is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door RIMOWA worden nagestreefd: we hebben een legitiem belang bij efficiënte online marketing zolang u geen bezwaar maakt.

 

 

3.9.1 Doubleclick Floodlight Tags

Deze website maakt gebruik van Doubleclick Floodlight Tags (meer details hier), een tool van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA ("Google"). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te verbeteren. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn het selecteren van advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker, het verbeteren van rapportages over campagneprestaties en het voorkomen dat er advertenties worden weergegeven die de gebruiker al te zien heeft gekregen.

 

DoubleClick stuurt een cookie naar de browser na elke vertoning, klik of andere activiteit die resulteert in een oproep naar een Google-server in de VS, een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat van de Europese Unie. Indien de browser de cookie accepteert, wordt de cookie in de browser opgeslagen.

 

Meestal stuurt DoubleClick een cookie naar de browser wanneer een gebruiker een pagina bezoekt waarop DoubleClick-advertenties worden weergegeven. Pagina's met DoubleClick-advertenties bevatten advertentietags die browsers instrueren om advertentie-inhoud van onze servers op te vragen. Wanneer de server de advertentie-inhoud levert, stuurt deze ook een cookie. Maar een pagina hoeft hiervoor geen DoubleClick-advertenties weer te geven; het hoeft alleen DoubleClick-advertentietags op te nemen, die in plaats daarvan een kliktracker of vertoningspixel kunnen laden. De Floodlight-tag zal alleen pseudonieme gegevens verzamelen om het succes van bepaalde RIMOWA-campagnes te volgen. Het gaat geen persoonlijk profiel voor u aanmaken.

 

Als u wilt voorkomen dat deze tool gegevens verzamelt, kunt u zich hier afmelden.

 

 

3.9.2 Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde Facebook Pixel (Website Custom Audience Pixel). Deze pixel verzamelt informatie over het gebruik van deze website (bijv. producten die u heeft bekeken) en verzendt deze naar het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS, een gebied waar het niveau van privacybescherming niet gelijk is aan dat van de Europese Unie ("Facebook"). Facebook gebruikt deze informatie voor reclame- en profileringsdoeleinden. De Facebook Pixel stelt ons in staat om u te targetten met geïndividualiseerde advertenties in het Facebook-netwerk (bijv. in uw Facebook-account). Als u wilt voorkomen dat deze tool gegevens verzamelt, kunt u zich hier afmelden. U dient te zijn ingelogd op de Facebook-website.

3.9.3 CJ Conversion Tags


We kunnen conversietags gebruiken, geleverd door Conversant Europe Limited. ("CJ Conversion Tags"), met het oog op de correcte toekenning van de marketingactiviteiten van onze partner en de prestaties van ons Affiliatieprogramma, mogelijk gemaakt door CJ.
U ontvangt de kennisgeving over ons gebruik van de Cookies en vergelijkbare technologieën tijdens uw eerste bezoek aan de website(s) van onze partners, inclusief het verzoek om uw toestemming bij het gebruik van Conversietags. U bent de enige die beslist of u deze toestemming wilt geven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.
CJ Conversion Tags verzamelen de volgende gegevens van de bestelling en/of het op onze website ingevulde formulier:
1. unieke bestel-ID;
2. hoeveelheid van elk gekocht product;
3. prijs van elk gekocht product;
4. valuta van de transactie;
5.kortingsbedrag (indien van toepassing);
6. gebruikte couponcode (indien van toepassing);
7.marketingkanaal waaraan de verkoop wordt toegeschreven en een tijdstempel voor de laatste klik;
8. of u nu een nieuwe of bestaande klant bent;
9. dynamisch CJ-evenementkliktoken vastgelegd op de URL van de bestemmingspagina.

De verwerking van dergelijke gegevens is ook onderworpen aan het Privacybeleid van Conversant

3.9.4 Snapchat Pixel

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde Snapchat Pixel (Website Custom Audience Pixel). Deze pixel verzamelt informatie over het gebruik van deze website (bijv. producten die u hebt bekeken) en verzendt deze naar het sociale netwerk Snap Inc. 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS, een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie ("Snapchat"). Snapchat maakt gebruik van deze informatie voor reclame- en profileringsdoeleinden. De Snapchat-pixel stelt ons in staat om u te targeten met geïndividualiseerde advertenties in het Snapchat-netwerk (bijv. in uw Snapchat-account). Indien u wilt voorkomen dat deze tool gegevens verzamelt, raadpleeg dan de instructies in het Privacybeleid van Snapchat.

3.10 Social plugins

In deze website zijn "sociale plug-ins" voor een aantal sociale netwerken opgenomen. Hiermee kunt u inhoud en aanbiedingen op onze website aanbevelen aan uw vrienden en andere mensen die u kent.

 

Onze sociale plug-ins zijn niet standaard geactiveerd. Als u ervoor kiest om een sociale plug-in te activeren door erop te klikken, kunt u gegevens naar de exploitant van het betreffende sociale netwerk verzenden. Deze gegevens kunnen in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins zoals Adobe Flash Player, waar bezoekers vandaan komen als ze een link volgden (referrer), de URL van de huidige pagina of informatie over het gebruik van een bepaalde dienst op deze website bevatten.

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze sectie is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door RIMOWA worden nagestreefd: we hebben een legitiem belang bij het verwerken van de gegevens van onze gebruikers op hun verzoek als ze de plug-in activeren en vragen om informatie te delen met een sociaal netwerk. In het onderstaande gedeelte vindt u informatie over de sociale plug-ins op deze website. Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw (persoons) gegevens en, indien van toepassing, over de gegevensbeschermingsinstellingen vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van het betreffende sociale netwerk

 

 

3.10.1 Facebook plugins

Plug-ins met betrekking tot het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS (een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie) ("Facebook") zijn geïntegreerd in deze website. U herkent ze aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier.

 

Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor wordt Facebook geïnformeerd dat u onze pagina heeft bezocht met uw IP-adres.

 

Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen.

 

We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door Facebook worden gebruikt. Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u hier in het Facebook-gegevensbeleid.

 

 

3.10.2 Google+

De "+1" -knop die wordt aangeboden door het sociale netwerk van Google "Google+" en wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 VS ("Google"), een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijkwaardig is aan die van de Europese Unie, is ook in deze website geïntegreerd.

 

Elke keer dat u een pagina met de "+1" -knop op onze website bezoekt, vraagt de "+1" -knop de browser die u gebruikt om de visuele weergave van de "+1" -knop van de Google-server te laden en weer te geven. Hierdoor wordt aan de Google-server doorgegeven welke pagina van onze website u momenteel bezoekt. Google registreert uw browsergeschiedenis in verband met de weergave van een "+1"-knop gedurende een periode van maximaal twee weken voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Uw bezoek aan een van onze websites met een "+1"-knop wordt niet verder geanalyseerd. Als u op de "+1"-knop drukt, registreert Google via uw Google-profiel informatie over de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie, zodat uw "+1" -aanbeveling kan worden opgeslagen en openbaar kan worden gemaakt. Uw "+1"-aanbevelingen kunnen samen met uw profielnaam en uw foto als referentie worden weergegeven in Google-services, bijv. in zoekresultaten, of in uw Google-profiel (als een "+1"-tab in uw Google-profiel), of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door Google worden gebruikt. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden.

 

3.10.3 Twitter

Deze website bevat ook Twitter-functies die beschikbaar worden gesteld door Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS - een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie - ("Twitter"). Met behulp van de Twitter-functies (bijv. de “re-tweet”-functie) worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gelinkt en wordt stelt deze informatie voor andere gebruikers beschikbaar gesteld. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door Twit-ter worden gebruikt. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid van Twitter. U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming in Twitter in uw Twitter-accountinstellingen hier wijzigen.

 

 

3.10.4 YouTube

Plug-ins met betrekking tot het sociale netwerk YouTube, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS - een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie - ('YouTube') zijn geïntegreerd in deze website. Je herkent ze aan het YouTube-logo op onze pagina. Een overzicht van de YouTube-plug-ins vind je hier. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door YouTube worden gebruikt. Meer informatie over de omgang met uw gegevens door YouTube vindt u hier.

 

3.10.5 Weibo

Plug-ins met betrekking tot het sociale netwerk Weibo, 8/F, QIHAO Plaza, nr. 8 Xinyuan S. Road Chaoyang District, Beijing 100027, Volksrepubliek China ("Weibo") - een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie - zijn in deze website geïntegreerd. U herkent ze aan het Weibo-logo op onze pagina. Een overzicht van de Weibo-plug-ins vind je hier. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door Weibo worden gebruikt. Meer informatie over de omgang met uw gegevens door Weibo vindt u hier.

 

 

3.10.6 WeChat

Plug-ins met betrekking tot het sociale netwerk WeChat - een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie - zijn in deze website geïntegreerd. U kunt meer informatie vinden in het WeChat-privacybeleid. U kunt ze herkennen aan het WeChat-logo op onze pagina. Een overzicht van de WeChat-plug-ins vind je hier.

 

Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door WeChat worden gebruikt. Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u hier.

 

 

3.10.7 LinkedIn

Plug-ins met betrekking tot het sociale netwerk LinkedIn, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS ("LinkedIn") - een gebied waar het niveau van bescherming van de privacy niet gelijk is aan dat in de Europese Unie - zijn geïntegreerd in deze website. U herkent ze aan het LinkedIn-logo op onze pagina. Een overzicht van de LinkedIn-plug-ins vind je hier.

 

We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of de manier waarop deze door LinkedIn worden gebruikt. Meer informatie over de omgang met uw gegevens door LinkedIn vindt u hier.

 

4. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw gegevens worden verwerkt door RIMOWA (inclusief zijn gelieerde ondernemingen). Het zal niet worden overgedragen aan of toegankelijk worden gemaakt voor een derde partij, met uitzondering van (i) mogelijke onderaannemers van RIMOWA (bijv. vervoerders, aanbieders van hosting- en onderhoudsdiensten van de site, betalings- en fraudebeheerserviceproviders, webanalyseproviders enz.), om puur technische en logistieke redenen, (ii) met derden die volgtechnologieën of sociale plug-ins aanbieden (bijv. Facebook-plug-in, Google+, Twitter) zoals beschreven in 3.9 en 3.10 hierboven, en (iii) in het geval van een reorganisatie van RIMOWA, inclusief volledige of gedeeltelijke overdracht van activa, fusie, overname, splitsing en in het algemeen elke reorganisatie; en (iv) zoals anders beschreven in dit deel 4.

 

Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan gelieerde bedrijven van RIMOWA voor doeleinden van beheer en optimalisatie van de klantrelatie, en, onder voorbehoud van uw toestemming, om u informatie te sturen over de aanbiedingen, nieuws en evenementen van RIMOWA en diens gelieerde bedrijven.

 

Tot slot kan RIMOWA uw gegevens aan derden bekendmaken als een dergelijke openbaarmaking vereist is door de wet, een regelgevende bepaling of een gerechtelijke uitspraak, of als deze openbaarmaking noodzakelijk is om de bescherming en verdediging van zijn rechten te waarborgen.

 

 

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

We geven ook persoonlijke gegevens door aan gelieerde bedrijven, derde partijen of onderaannemers die zich buiten de landen van de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden, waaronder, onder andere, gebieden zoals de VS waar het niveau van bescherming van uw privacy niet gelijk is aan dat van de Europese Unie. In dergelijke gevallen zorgen we er evoorafgaand aan de doorgifte voor dat de doorgifte onderhevig is aan passende waarborgen (bijv. Door zelfcertificering van de ontvanger onder het EU US Privacy Shield (art. 45 AVG) of door met de ontvanger zogenaamde standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Unie te zijn overeengekomen (art. 46 AVG) of waar uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is gegeven.

 

Indien we uw persoonlijke gegevens doorsturen naar landen buiten de EU, staat dat aangegeven in dit beleid. Een kopie van de waarborgen geïmplementeerd door RIMOWA en een overzicht van ontvangers uit derde landen kunnen worden verkregen door een verzoek te sturen naar RIMOWA.

 

 

6. BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

De gegevens die worden verzameld en verwerkt onder het gedeelte "Contact", worden alleen bewaard voor de duur van de verwerking van uw verzoek. Het wordt daarna verwijderd.

 

Indien u besluit een klantenaccount aan te maken, worden uw identificatiegegevens bewaard zolang uw account actief is en u deze niet sluit. U kunt uw account op elk moment sluiten. Uw verzoek wordt onmiddellijk in overweging genomen, of in het geval van een lopende bestelling, zodra deze volledig is uitgevoerd. Indien uw account drie (3) jaar inactief blijft, zal RIMOWA contact met u opnemen om te vernemen of u uw account al dan niet wenst te behouden. Indien u deze niet wilt behouden, wordt uw account gesloten en worden uw gegevens (met uitzondering van uw aankoopgeschiedenis, zie hieronder) vernietigd. De Gegevens met betrekking tot uw aankoopgeschiedenis worden in principe door RIMOWA bewaard voor een periode die de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen niet overschrijdt. Deze Gegevens kunnen echter ook worden ingezien vanuit uw klantaccount, zolang deze actief blijft. Bij het sluiten van uw klantenaccount worden deze Gegevens (i) gearchiveerd voor boekhoudkundige en bewijsdoeleinden voor de bovengenoemde wettelijke verjaringstermijnen, of (ii) ze worden vernietigd zodra deze termijnen verstreken zijn.

 

Uw bankrekeninggegevens worden veilig bewaard voor de duur die nodig is voor de bevestiging van uw bestelling en de betaling ervan en worden vervolgens onmiddellijk vernietigd. In het geval van een betalingsachterstand, worden uw gegevens bewaard gedurende de duur van het beheer van het incident, en daarna gedurende een periode van drie (3) tot vijf (5) jaar, afhankelijk van de ernst van het incident, tenzij we verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren onder de toepasselijke wetgeving.

 

De Gegevens die worden gebruikt om u informatie over de aanbiedingen, nieuws en evenementen van RIMOWA te sturen, worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop ze werden verzameld of vanaf uw laatste contact met RIMOWA. Na het verstrijken van deze tijdschaal kan RIMOWA contact met u opnemen om te vernemen of u informatie over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen wilt blijven ontvangen. Dergelijke gegevens worden binnen maximaal één (1) maand na uw verzoek om u af te melden verwijderd.

 

IP-adressen die om veiligheidsredenen worden verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard. Ten slotte zullen de verbindingslogbestanden die worden verzameld, onder voorbehoud van uw toestemming, met behulp van cookies en andere trackers die op onze website zijn geïmplementeerd, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor een periode van maximaal dertien (13) maanden. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

 

7. UW RECHTEN

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om toegang te vragen tot, rectificatie of verwijdering van uw gegevens (inclusief gegevens met betrekking tot uw profilering), of beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de verwerking, inclusief profilering voor marketingdoeleinden, evenals het recht op gegevensportabiliteit. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

 

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

 

Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Houd er rekening mee dat er om logistieke redenen een overlap kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die al loopt.

 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitiem belang

 

Bovendien kunt u het recht hebben om op elk moment bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke basis voor legitieme belangen.

 

Indien u zich verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor het opbouwen van uw klantprofiel, profiteert u niet langer van aanbiedingen of diensten op maat. Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend op het volgende adres hello@rimowa.com. Mogelijk wordt u om een identiteitsbewijs gevraagd.

 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen naar +49 (221) 956–4170 (gesprekken zijn gratis) van 8 tot 20 uur, 5 dagen per week of per gewone post door te schrijven naar RIMOWA international, Richard-Byrd-Strasse 5 , 13, Keulen, Duitsland of hello@rimowa.com.

 

Bovendien kunt u op elk moment verzoeken dat we u geen informatie sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen door de hyperlink te gebruiken die in elke e-mail die we u sturen, is opgenomen.

 

8. CONTACTGEGEVENS VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO) EN RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Mocht u vragen hebben over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door RIMOWA, neem dan contact op met de data protection officer van RIMOWA door een e-mail te sturen naar dataprotection@rimowa.com.

 

- BECHTLE Datenschutz Competence Center -

 

Bechtle GmbH IT-Systemhaus
Parkstraße 2-8, 47829 Krefeld
U kunt uw klacht ook richten aan een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de manier waarop RIMOWA uw gegevens verzamelt en verwerkt. De toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor RIMOWA is de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Frankrijk.

 

9. VERZAMELING VAN GEGEVENS OP WEBSITES VAN DERDEN

Links op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet onder onze controle vallen. Lees daarom de gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming op deze websites om meer te weten te komen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van (persoons-) informatie op deze websites.

 

10. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen om wijzigingen in de wet en/of onze privacypraktijken weer te geven. In dat geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

 

 

 

De website https://www.rimowa.com (ook de "Website") wordt beheerd door RIMOWA international, met maatschappelijke zetel te Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Keulen, Duitsland ("RIMOWA"), in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder voor de doeleinden van toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken wij - net als veel andere gerenommeerde bedrijven - gebruik van “cookies”.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden meegestuurd bij het bezoeken van een internetpagina en worden opgeslagen in de browser van een gebruiker. Indien de respectieve internetpagina opnieuw wordt geopend, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk. De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies" die worden verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt. Dit Cookiebeleid dient te worden gelezen in samenhang met ons Privacybeleid, hier en beschrijft hoe RIMOWA cookies zal gebruiken in verband met de Website. Cookies verzamelen doorgaans geen persoonlijke gegevens, maar kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken. In dat geval wordt u er hier in het Privacybeleid over geïnformeerd.

 

 

Cookies kunnen worden ingesteld door de Website ("first party cookies") of door websites van derden die inhoud draaien op de website die u bekijkt ("third party cookies").

 

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn als volgt gecategoriseerd:

 

• Cookies die "strikt noodzakelijk" zijn voor de functionaliteit van de platforms van de website. Deze cookies zijn essentieel om gebruikers in staat te stellen zich op de website te verplaatsen en om te voldoen aan uitdrukkelijke verzoeken van u als gebruiker van de website (bijv. cookies die dienen om onze gebruikers te identificeren of te authenticeren, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen) wanneer u de website bezoekt of cookies die tijdelijk bepaalde gebruikersinvoer opslaan, zoals de inhoud van een winkelwagentje of de inhoud van een online formulier).

 

• "Functionele" cookies waarmee de website de keuzes die u maakt en uw voorkeuren kan onthouden, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert / aanmeldt voor evenementen, producten en/of diensten of om de taal of de valuta in te stellen.

 

• “Prestatie/Analytics”-cookies die informatie verzamelen over hoe gebruikers op de website navigeren, bijvoorbeeld welke pagina's gebruikers het vaakst bezoeken. Ze identificeren hoe gebruikers omgaan met onze website, eventuele fouten die optreden, welke pagina's niet vaak worden gebruikt, welke pagina's lang duren om te laden, welke pagina's gebruikers vaak bezoeken en in welke volgorde. Deze cookies verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren en worden alleen gebruikt om ons te helpen de werking van onze website te verbeteren en te begrijpen wat de gebruikers van onze website interesseert (bijv. aangeklikte advertentiebanners, bezochte subpagina's, gestelde zoekopdrachten).

 

• 'Targeting- of advertentie'-cookies die worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor een geïdentificeerde machine of ander apparaat (niet een genoemde of anderszins identificeerbare persoon) die zijn afgestemd op de interesses die verband houden met de websiteactiviteit die is gekoppeld aan die machine of dat apparaat (bijv. aangeklikte advertentiebanners, bezochte subpagina's, gestelde zoekopdrachten). Als een cookie op een website van een derde partij bijvoorbeeld herkent dat een bepaald product is gekocht vanaf een bepaald apparaat, kan die cookie 'praten met' marketingcookies op de website om ervoor te zorgen dat vanaf dat apparaat toegang wordt verkregen tot advertenties over vergelijkbare producten die op de website worden weergegeven. Deze cookies worden ook gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te helpen meten. Ze kunnen zich ook herinneren dat de website is bezocht vanaf een apparaat en die informatie delen met marketingorganisaties. De marketingcookies op onze website worden met onze toestemming beheerd door derden. Marketingcookies worden gebruikt om te controleren vanaf welke advertentiebron een gebruiker naar onze website is geleid, zodat we weten of het de moeite waard is om in die specifieke advertentiebron te investeren.

 

• "Cookies voor het delen van sociale plug-ins van derden" in verband met sociale plug-ins: bij het insluiten van sociale plug-ins worden doorgaans door de providers van plug-ins cookies opgeslagen. Deze cookies stellen onze gebruikers in staat om informatie te delen met het respectievelijke sociale netwerk, maar stellen de netwerkoperator ook in staat om de gebruiker te identificeren en informatie op te slaan over het gebruik van de website door de gebruiker in zijn/haar profiel. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie (in hoofdstuk 3.10) hier.

 

We zullen uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies zoals uiteengezet in dit beleid vastleggen wanneer u de website voor het eerst bezoekt en als we nieuwe cookies op de website introduceren (tenzij het strikt noodzakelijke cookies zijn). Als dit het geval is, verschijnt er bij uw eerste bezoek aan de website een banner waarin u wordt gevraagd akkoord te gaan met de cookies die we op de website plaatsen.

 

Indien u cookies weigert, zullen we geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, behalve de "strikt noodzakelijke" cookies die hierboven zijn beschreven (inclusief, onvermijdelijk, een cookie om te onthouden dat u geen cookies wilt plaatsen wanneer u de website bezoekt). U kunt uw browser meestal zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt verzonden of dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Elke browser is anders, dus kijk in het 'Help'-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, heeft dit invloed op veel functies of diensten op onze website.

 

Als u akkoord gaat met cookies van onze website door de website te blijven gebruiken OF op "OK" te klikken, zullen we cookies op uw apparaat plaatsen. Als u de cookies die we op uw apparaat hebben geplaatst wilt verwijderen, kunt u dit doen via uw webbrowser instellingen.

 

De verschillende door ons gebruikte cookies hebben verschillende bewaartermijnen, na afloop waarvan uw gegevens niet meer worden opgeslagen. Cookies die op onze website worden geïmplementeerd, worden echter bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor een periode van maximaal dertien (13) maanden. Zie onderstaande tabel voor specifieke bewaartermijnen.

   

 

Naast wat in dit document wordt vermeld, kunt u uw voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in uw browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze op uw apparaat installeren. Bovendien kunt u via de browservoorkeuren eerder geïnstalleerde cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van alle cookies de werking van deze website in gevaar kan brengen. U kunt meer informatie vinden over het beheren van cookies in hun browsers door naar de volgende link te gaan: www.youronlinechoices.com.

 

U kunt de technische cookies van de eerste partij waarnaar in de tabel wordt verwezen, uitschakelen door op de links te klikken of, in het geval van technische cookies van derden, door op de informatieve mededelingen en de formulieren voor toestemming van die derde partij te klikken. Het deactiveren van dergelijke cookies kan echter het correct surfen en de functionaliteiten van de website in gevaar brengen.

 

U kunt de first-party profileringscookie waarnaar in de tabel wordt verwezen, uitschakelen door op de aangegeven links te klikken of, in het geval van cookies van derden, door de informatieve mededelingen en het formulier voor toestemming van die derde partij te openen.

 

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen om wijzigingen in de wet en/of onze privacypraktijken weer te geven. We zullen het beleid dienovereenkomstig bijwerken en u vragen om opnieuw toestemming te geven voor ons gebruik van cookies.

 

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:
RIMOWA international
Richard-Byrd-Strasse 13
50829 Keulen, Duitsland
Telefoon: + 49 (221) 956–4170
Fax: +49 (221) 956–4174
E-mail: hello@rimowa.com
Of neem contact op met de data protection officer van RIMOWA door een e-mail te sturen naar dataprotection@rimowa.com.

- BECHTLE Datenschutz Competence Center -
Bechtle GmbH IT-Systemhaus
Parkstraße 2-8, 47829 Krefeld