RIMOWA Hangzhou - Tower B

Loja RIMOWA

RIMOWA Hangzhou - Tower B Loja RIMOWA

Endereço

Unit B325, Level 3, Tower B, Hangzhou Tower, No.1 Wulin Square, Xiacheng District, Hangzhou,Zhejiang Province, China Hangzhou, Zhejiang Province China
Obter direções
Horário de funcionamento
  • Domingo 10:00 - 22:30
  • Segunda-feira 10:00 - 22:00
  • Terça-feira 10:00 - 22:00
  • Quarta-feira 10:00 - 22:00
  • Quinta-feira 10:00 - 22:00
  • Sexta-feira 10:00 - 22:30
  • Sábado 10:00 - 22:30

Serviços na loja

  • Reparo
  • Personalizar na loja