35°43'42.9"N   139°42'40.4"E

RIMOWA Seibu Ikebukuro main store

Seibu Ikebukuro main store main bldg. South 5F, 1-28-1 Minami-Ikebukuro, Toyoshima-ku, Tokyo

東京

171-8569

LOJA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEGUNDA-FEIRA
10:00-21:00
TERÇA-FEIRA
10:00-21:00
QUARTA-FEIRA
10:00-21:00
QUINTA-FEIRA
10:00-21:00
SEXTA-FEIRA
10:00-21:00
SÁBADO
10:00-21:00
DOMINGO
10:00-20:00

Footer