Impressum

Dit impressum is ook geldig voor de Facebook-pagina's
http://www.facebook.com/Rimowa
en
http://www.facebook.com/RimowaDeutschland


RIMOWA GmbH

Richard-Byrd-Str. 13
50829 Keulen, Duitsland

Managing Director Jérôme Dandrieux

Telefoon: + 49 (221) 956–4170
Fax: +49 (221) 956-4174
E-mail: hello@rimowa.com

BTW: DE-122804506

Registratienummer van de plaatselijke rechtbank van Keulen:
Amtsgericht Koeln HRB 14213

Ontwerp en programmering:
R/GA, digitaal bureau
VISEO, IT consulting


Content van de website:

De content van deze website is zorgvuldig voorbereid op de huidige kennis van de auteur. Wij zijn hiervoor alleen verantwoordelijk in het kader van de algemene wetten. Als dienstverlener zijn wij pas verantwoordelijk voor de inhoud van derden op het moment dat wij ons bewust worden van een concrete schending van de wet. Wij behouden ons het recht voor om de informatieve inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen voor zover contractuele verplichtingen onaangetast blijven.
Aansprakelijkheid voor links
De inhoud van externe websites waarnaar wij direct of indirect verwijzen (via "hyperlinks" of "deep links") valt buiten ons verantwoordelijkheidsgebied en is niet de onze. Op het moment dat de links werden gemaakt, konden we geen illegale inhoud op de gelinkte websites identificeren. Aangezien we geen enkele invloed hebben op het huidige en toekomstige ontwerp van de inhoud van de gelinkte websites, distantiëren we ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte websites die na de koppelingen zijn gewijzigd. Voor alle content en in het bijzonder voor schade, die zich van het gebruik van de informatie ontwikkelt die in de verbonden Webpagina's kan worden opgeroepen, is alleen de leverancier van de kant, waarmee werd verbonden, verantwoordelijk. Als we ons bewust worden van illegale, onwettige of foutieve inhoud op websites waar we naar linken, zullen we de link verwijderen.
Copyright
De content en werken op deze pagina's die door de website-exploitanten zijn ontworpen zijn onderhevig aan de relevante auteursrechtbepalingen. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteursrechtwetgeving vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de content op deze website niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch op de hoogte zijn van een schending van het auteursrecht, laat het ons dan weten. Zodra we op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
Gegevensbescherming
Bedankt voor uw interesse in onze website en ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze homepage is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze homepage en hoe deze worden gebruikt:
Het verzamelen van gegevens
Elke toegang tot onze homepage en ieder ophalen van een bestand dat op de homepage is opgeslagen, wordt geregistreerd. De opslag dient interne systeem-gerelateerde en statistische doeleinden. Gelogd: naam van het opgehaalde bestand, datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, webbrowser en aanvragend domein. Bovendien worden de anonieme IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd. Verdere persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een onderzoek of registratie.
Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Als u persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld, zullen we deze alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om contracten met u te verwerken en voor technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins doorgegeven als dit is toegestaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld voor de verwerking van contracten, met name het doorgeven van ordergegevens aan leveranciers, - noodzakelijk voor factureringsdoeleinden of als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met effect voor de toekomst. Het verwijderen of blokkeren van opgeslagen persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als u uw toestemming voor opslag intrekt, als uw kennis niet langer nodig is om het doel waarvoor ze is opgeslagen te vervullen, of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet-ontvankelijk is. Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", wat tekstbestanden zijn die op uw computer opgeslagen worden om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als ip-anonimisering echter op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Server van Google in de VS waar het wordt ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Google zal uw IP-adres niet verbinden met andere data van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser, maar als u dit doet kunt u niet meer de volledige functionaliteit van de website gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-EN
Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like-knop)
Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. U herkent de Facebook plug-ins aan het Facebook-logo of de knop 'Vind ik leuk' op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Wanneer u onze pagina's bezoekt, zorgt de plug-in voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook vind-ik-leuk knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoeken van onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.
De Google "+1" knop gebruiken
Op onze website gebruiken we de "+1" knop van het sociale netwerk Google+ (Google Plus) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA, (hierna "Google" genoemd). Elke keer dat u een webpagina op onze website bezoekt met een "+1"-knop, zorgt de "+1"-knop ervoor dat de browser die u gebruikt de visuele weergave van de "+1"-knop van de Google-server downloadt en weergeeft. De Server van Google wordt geïnformeerd over welke specifieke website van onze Internetaanwezigheid u momenteel bezoekt. Google registreert uw browsergeschiedenis wanneer een knop "+1" wordt weergegeven gedurende maximaal twee weken voor systeemonderhoud en probleemoplossingsdoeleinden. Een verdere evaluatie van uw bezoek aan een website van onze Internetaanwezigheid met een "+1" knop vindt niet plaats. Als u tijdens het inloggen op Google+ (Google Plus) op de knop "+1" klikt, verzamelt Google informatie over uw aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie via uw Google-profiel, zodat uw aanbeveling "+1" kan worden opgeslagen en openbaar toegankelijk kan worden gemaakt. Uw "+1"-verwijzingen kunnen worden weergegeven als aanwijzingen, samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel (als tabblad '+1 in uw Google-profiel) of elders op webpagina's en advertenties op internet. Hier vindt u het privacybeleid van Google voor de "+1" knop met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen, delen en gebruiken van gegevens door Google, uw rechten in dit verband en het privacybeleid van Google.
Privacybeleid voor het gebruik van Twitter
Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet" functie, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook overgedragen aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy . U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.
Privacybeleid voor het gebruik van Hotjar
Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service van Hotjar Ltd. ("Hotjar"). Interacties van willekeurig geselecteerde individuele bezoekers met de website worden anoniem geregistreerd. Dit resulteert bijvoorbeeld in een logbestand van muisbewegingen en kliks, met als doel het tonen van verbeteringsmogelijkheden voor de betreffende Internetpagina. Hotjar gebruikt "cookies", wat tekstbestanden zijn die op uw computer opgeslagen worden om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Om elke persoonlijke referentie uit te sluiten, worden IP-adressen alleen anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien wordt informatie over besturingssystemen, browsers, inkomende en uitgaande links, geografische oorsprong en de resolutie en het type apparaat geëvalueerd voor statistische doeleinden. De informatie is niet persoonlijk en wordt niet door ons of Hotjar met derden gedeeld. Als u niet met cookies wilt werken, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen voor alle websites die Hotjar gebruiken door de DoNotTrack header in uw browser in te stellen. Verdere informatie kan worden gevonden op //www.hotjar.com/opt-out .
Online Geschillenbeslechting
Online beslechting van geschillen overeenkomstig Art. 14 par. 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) die toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wij zijn niet verplicht, noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumenten-arbitrage.