35°41'15.7"N   139°42'8.2"E

RIMOWA Takashimaya Shinjuku store

Shinjuku Takashimaya 4F, 5-24-2 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo

東京

151-8580

精品

RIMOWA Takashimaya Shinjuku store
营业时间
星期一
10:00-20:00
星期二
10:00-20:00
星期三
10:00-20:00
星期四
10:00-20:00
星期五
10:00-20:00
星期六
10:00-20:00
星期天
10:00-20:00