JU52

The original luggage with the grooves.

De legendariska flygplanen från luftfartens pionjärtid är vår stora inspirationskälla för bagageserierna i aluminium.Det är speciellt aluminiumskalet med de parallella räfflorna som utmärker serierna. De ger våra väskor deras karakteristiska design, en design som gör alla RIMOWAs produkter särpräglade och unika.

The original luggage with the grooves.