Utgivning

Det här uppgifterna om utgivning gäller även för Facebook-sidorna
http://www.facebook.com/Rimowa
och
http://www.facebook.com/RimowaDeutschland

Rimowa GmbH
Richard-Byrd-Str. 13
50829 Cologne
Tyskland

VD Alexandre Arnault och Dieter Morszeck

Telefon: +49 (221) 956–4170
Fax: +49 (221) 956–4174
e-post: hello@rimowa.com

Momsregistreringsnummer enligt § 27a i den tyska momslagen: DE122804506

Amtsgericht Köln Registernummer: AG Köln HRB 14213

Design och programmering:
m.i.r. media, digital agency
Köln, Tyskland

Webbplatsens innehåll:
Innehållet på den här webbplatsen har skapats med omsorg och utifrån författarens aktuella kunskapsnivå. Vi ansvarar för innehållet endast inom ramen för den allmänna lagstiftningen.

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för innehåll från tredje part först efter att vi blivit medvetna om ett konkret lagbrott.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller radera informationen helt eller delvis, så länge avtalade åtaganden förblir orörda.

Ansvar för länkar
Innehåll på tredje parts webbplatser, som vi hänvisar till direkt eller indirekt (”hyperlänkar” eller ”djuplänkar”), ligger utanför vårt ansvarsområde och är inte vårt eget.
Vid tidpunkten för skapandet av länkarna kunde vi inte identifiera något illegalt innehåll på de länkade webbplatserna. Då vi inte har något inflytande på vare sig den nuvarande eller den framtida utformningen av innehållet på de länkade webbplatserna, distanserar vi oss uttryckligen från allt innehåll där som ändrats efter att länkarna skapades.

För allt innehåll, särskilt för skador som uppstår från användandet av den information som kan hämtas på de länkade webbplatserna, ansvarar enbart ägaren av den aktuella webbplatsen.
Får vi information om illegalt, lagstridigt eller felaktigt innehåll på de webbplatser, som vi länkar till, kommer vi att stoppa länkningen.

Upphovsrätt
För innehåll och arbete på de här sidorna, vilket har skapats av ägaren till webbplatsen, gäller hithörande, upphovsrättsliga bestämmelser.

Kopiering, redigering, spridning och all typ av användning utanför upphovsrättens gränser kräver ett skriftligt godkännande av den aktuella författaren eller skaparen.

Nedladdning och kopiering från den här webbplatsen är tillåten enbart för privat, ickekommersiellt bruk.
Har innehållet på den här webbplatsen inte skapats av ägaren, beaktas tredje persons upphovsrätter.

Särskilt innehåll från tredje person anges som sådant.

Skulle du ändå bli uppmärksam på ett brott mot upphovsrätten, ber vi dig att informera oss om det.

Får vi vetskap om lagbrott, kommer vi omgående att ta bort sådant innehåll.

Dataskydd
Vi är glada över ditt intresse för vår webbplats och vårt företag.
Skyddet av dina personrelaterade uppgifter vid insamlingen, bearbetningen och användningen utifrån ditt besök på vår webbplats är viktigt för oss.
Dina uppgifter skyddas inom ramen för de tillämpbara, dataskyddsrättsliga föreskrifterna.
Nedan hittar du information om vilka uppgifter som registreras under ditt besök på vår webbplats och hur de används:

Insamling av data
Varje besök på vår webbplats och varje gång en fil öppnas som är inlagd på vår webbplats protokollförs.
Lagringen är avsedd för interna, systemrelaterade och statistiska syften. Följande protokollförs: namnet på den öppnade filen, datumet och klockslaget för öppnandet, överförd datamängd, meddelande om att filen öppnades korrekt,, webbläsaren och den anropande domänen.

Dessutom protokollförs de anropande datorernas anonymiserade IP-adresser.
Andra personrelaterade uppgifter registreras endast om du anger dem frivilligt, exempelvis inom ramen för en fråga eller en registrering.

Bearbetning och användning av personuppgifter
Har du angett personrelaterade uppgifter för oss, använder vi dem enbart för att svara på dina förfrågningar, för att genomföra avtal som har slutits med dig och för teknisk administration.

Dina personrelaterade uppgifter lämnas vidare till tredje person eller överförs på annat sätt, endast om det är tillåtet enligt de lagstadgade föreskrifterna, exempelvis för avtalshantering, i synnerhet vidarelämning av beställningsuppgifter till leverantörer, om det är nödvändigt för betalningsändamål eller om du tidigare har godkänt det.

Du har rätt att när som helst återkalla ett medgivande för framtida verkan.
Raderingen eller spärrningen av de lagrade, personrelaterade uppgifterna sker under beaktande av de lagstadgade föreskrifterna, om du återkallar ditt medgivande till lagring, om det för datalagringen inte längre krävs ditt medgivande eller om lagringen om dig är otillåten av andra lagstadgade orsaker.

Får vi en skriftlig fråga, kommer vi gärna att informera dig om de uppgifter som lagrats om din person.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallad ”Google”).
Google Analytics använder kakor, det vill säga textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används.

Den information som en kaka skapar om din användning av webbplatsen överförs i regel till en server hos Google i USA, där den lagras.
Aktiveras IP-anonymiseringen på den här webbplatsen, förkortas först din IP-adress av Google i medlemsstaterna i den Europeiska Unionen eller i andra avtalsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server för Google i USA för att sedan förkortas där.

På webbplatsägarens uppdrag kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen åt webbplatsägaren och tillhandahållaytterligare tjänster rörande användningen av webbplatser och Internet.

Den IP-adress som har skickats från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google.

Du kan förhindra att kakor lagras genom att göra en inställning i din webbläsare. Men vi vill dock informera om att du då eventuellt inte kan nyttja alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning.

Du kan även förhindra att Googles registrerar uppgifterna relaterade till ditt nyttjande av webbplatsen, vilka har skapats av kakan (inklusive din IP-adress), liksom Googles bearbetning av de här uppgifterna, genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Dataskyddsförsäkran vid användning av Facebook-insticksprogram (”Gilla-knapp”)
På våra webbsidor har insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integrerats.
Facebook-insticksprogrammen känner du igen på Facebook-logotypen eller ”Gilla-knappen” på vår webbplats. På http://developers.facebook.com/docs/plugins/ hittar du en översikt över Facebook-insticksprogrammen. http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Besöker du vår webbplats, skapas en direktförbindelse mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet.
Facebook får därigenom information att du med din IP-adress har besökt vår webbplats. Klickar du på ”Gilla-knappen” för Facebook, när du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil

Därmed kan Facebook koppla besöket på vår webbplats till ditt användarkonto.
Vi vill informera om att vi som ägare till webbplatsen inte får någon information om innehållet i den förmedlade datan eller användningen av den från Facebook.
På http://de-de.facebook.com/policy.php hittar du mer information om Facebooks dataskyddsförsäkran. http://de-de.facebook.com/policy.php.

Logga ut från ditt Facebook-konto, om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto.

Användning av knappen Google ”+1”
På vår webbplats använder vi ”+1”-knappen för det sociala nätverket Google+ (Google Plus) från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA, (nedan kallad ”Google”).

Varje gång en sida på vår webbplats anropas, där det finns en ”+1”-knapp, gör ”+1”-knappen att den webbläsare du använder laddar och visar ”+1”-knappen från Google-servern och visar den optiskt. Samtidigt får Google-servern information om vilken specifik webbsida på vår webbplats som du just besöker.
Vid visningen av en ”+1”-knapp protokollför Google din webbläsarhistorik under maximalt två veckor med syftet systemunderhåll och felavhjälpning.
Något ytterligare utvärdering av ditt besök på en webbsida på vår webbplats med en ”+1”-knapp görs inte. Trycker du på ”+1”-knappen, när du är inloggad på Google+ (Google Plus), registrerar Google via din Google-profil information om den webbadress du rekommenderar,, din IP-adress och annan webbläsarrelaterad information, så att din ”+1”-rekommendation kan sparas och göras offentlig.
Dina ”+1”-rekommendationer kan visas som information tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Google-tjänster, exempelvis i sökresultat eller i din Google-profil (”+1”-flik i din Google-profil) eller på andra ställen på webbplatser och annonser på Internet. http://www.google.de/intl/en/privacy.
Här hittar du information om Googles dataskydd rörande ”+1”-knappen, särskilt om registrering, vidarelämning och användning av data via Google, dina rättigheter och dina möjligheter att ställa in profilen. https://profiles.google.com/+1/personalizationy.

Dataskyddsförsäkran gällande användning av Twitter
Funktionerna i tjänsten Twitter är integrerade på våra webbsidor. Funktionerna erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Retweet” sammankopplas de webbplatser du har besökt med ditt Twitter-konto och blir kända för andra användare. Samtidigt överförs även data till Twitter.

Vi hänvisar till att vi som ägare till webbplatsen inte får någon information om innehållet i den förmedlade datan eller användningen av den från Twitter. På http://twitter.com/privacy hittar du mer information om Twitters dataskyddsförsäkran. http://twitter.com/privacy

Dina inställningar gällande dataskyddet på Twitter kan du ändra i ditt konto på http://twitter.com/account/settings.

Dataskyddsförsäkran gällande användning av Hojtar
Den här webbplatsen använder Hotjar, en webbanalystjänst från Hotjar Ltd. (nedan kallad ”Hotjar”). Därmed registreras interaktioner mellan slumpmässigt utvalda, enskilda besökare och webbplatsen anonymiserat. Då skapas ett protokoll över exempelvis musrörelser och musklick med målet att presentera möjligheter till förbättring av den aktuella webbplatsen. Hojtar använder kakor, det vill säga textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används. För att utesluta en direkt koppling till användaren, sparas och bearbetas IP-adresser enbart anonymiserade. Dessutom utvärderas information om operativsystem, webbläsare, ingående och utgående länkar, geografisk härkomst, upplösning och typen av enhet för statistiska ändamål. Den informationen är inte personrelaterad och den lämnas inte vidare till tredje part av Hotjar. Önskar du inte bli registrerad, kan du inaktivera det på alla webbplatser som använder Hotjar genom att bocka för DoNotTrack i din webbläsare. På https://www.hotjar.com/opt-out.

Lösning av tvister online
Lösning av tvister online enligt art. 14 punkt 1 ODR-förordn. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för lösning av tvister online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken villiga eller skyldiga att medverka i ett tvistlösningsförfarande.