Impressum

Dit impressum geldt ook voor de Facebookpagina's
http://www.facebook.com/Rimowa
en
http://www.facebook.com/RimowaDeutschland

Rimowa GmbH
Richard-Byrd-Str. 13
50829 Cologne
Duitsland

Directie Alexandre Arnault en Dieter Morszeck

Telefoon: +49 (221) 956–4170
Fax: +49 (221) 956–4174
e-mail: hello@rimowa.com

Btw-nummer volgens § 27a van de Duitse btw-wet: DE-122804506

Kantongerecht Keulen registernummer: AG Köln HRB 14213

Ontwerp en programmering:
m.i.r. media, digital agency
Keulen, Duitsland

Inhoud van de website:
De inhoud van deze website is zorgvuldig en op basis van de actuele kennis van de auteur opgesteld. Wij zijn er uitsluitend verantwoordelijk voor in het kader van de algemene wetgeving.

Voor content van derden zijn wij als dienstenaanbieder pas na kennisname van een concrete rechtsschennis verantwoordelijk.
Wij behouden ons het recht voor de informatieve inhoud volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te wissen, voor zover de contractuele overeenkomsten hierdoor onaangetast blijven.

Aansprakelijkheid voor links
De inhoud van websites van derden waarnaar wij direct of indirect verwijzen (d.m.v. „hyperlinks“ of „deeplinks“), vallen buiten onze verantwoordelijkheid en maken wij ons niet eigen.
Op het tijdstip van het plaatsen van de links bevatten de gelinkte websites geen herkenbare illegale inhoud. Omdat wij geen invloed hebben op de actuele en toekomstige inhoud van gelinkte websites, distantiëren wij ons nadrukkelijk van de inhoud van gelinkte websites die is gewijzigd na het plaatsen van de links.

Voor de inhoud en in het bijzonder voor schade die kan ontstaan door het gebruik van informatie op de gelinkte websites, is alleen de aanbieder van de gelinkte website verantwoordelijk.
Wanneer wij kennis nemen van illegale, onwettige of onjuiste inhoud op door ons gelinkte websites, zullen wij de link verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitant van de website opgestelde inhoud en werken op deze website vallen onder de geldende auteursrechtelijke bepalingen.

Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik die buiten de grenzen van het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller vereist.

Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze website niet is opgesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen.

Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid.

Als u toch een overtreding van het auteursrecht opmerkt, vragen wij u dit aan ons te melden.

Bij kennisname van rechtsschennis zullen wij de desbetreffende inhoud direct verwijderen.

Gegevensbescherming
Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website en onze onderneming.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken daarvan tijdens uw bezoek aan onze homepage.
Uw gegevens worden beschermd volgens de toepasselijke privacyvoorschriften.
In het onderstaande vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze homepage en hoe deze gegevens worden gebruikt:

Verzamelen van gegevens
Elke toegang tot onze homepage en elke opvraging van een op de homepage opgeslagen bestand wordt geprotocolleerd.
De opslag dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Geprotocolleerd worden: de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de opvraging, de overgedragen gegevenshoeveelheid, een melding over een succesvolle opvraging, webbrowser en aanvragend domein.

Bovendien worden de geanonimiseerde IP-adressen van de aanvragende computers geprotocolleerd.
Andere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij een aanvraag of registratie.

Verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij uitsluitend voor het beantwoorden van uw aanvragen, voor de afhandeling van de met u afgesloten overeenkomsten en voor de technische administratie.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of overgedragen aan derden wanneer dit onder inachtneming van de wettelijke voorschriften is toegestaan, (bijv. wanneer dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een overeenkomst, i.h.b. voor het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers), of noodzakelijk is voor afrekeningsdoeleinden of wanneer u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven.

U hebt altijd het recht een gedane toestemming te herroepen voor de toekomst.
Het wissen of blokkeren van de opgeslagen persoonlijke gegevens gebeurt onder inachtneming van de wettelijke voorschriften, wanneer u uw toestemming tot opslag herroept, wanneer kennis ervan niet meer nodig is voor het doel dat met de opslag werd beoogd of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen ongeoorloofd is.

Als u hiertoe een schriftelijk verzoek indient, zullen wij u graag informeren over de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“).
Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die door de cookie wordt verschaft over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen.
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter eerst verkort door Google binnen de landen van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en daar verkort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de via de cookie verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd.

U kunt de opslag van cookies verhinderen via de instelling van uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)
Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd.
De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de “Like-knop” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht.
Daardoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Wanneer u op de “Like-knop” van Facebook klikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel linken

Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Facebook ontvangen.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, logt u uit op uw Facebook-gebruikersaccount.

Gebruik van de Google "+1"-knop
Op onze website gebruiken wij de "+1"-knop van het sociale netwerk Google+ (Google Plus) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA, (hieronder "Google" genoemd).

Elke keer dat een pagina van onze website wordt geopend die van een "+1"-knop is voorzien, zorgt de "+1"-knop ervoor dat de door u gebruikte browser de visuele weergave van de "+1"-knop van de Google-server downloadt en weergeeft. Daarbij wordt aan de Google-server meegedeeld welke pagina's van onze website u precies bezoekt.
Wanneer een “+1”-knop wordt weergegeven, protocolleert Google uw browsergebruik voor de duur van maximaal twee weken met het oog op systeemonderhoud en foutverhelping.
Uw bezoek aan een van onze websitepagina’s met een "+1"-knop wordt niet nader geëvalueerd. Wanneer u de "+1"-knop gebruikt terwijl u bij Google+ (Google Plus) bent ingelogd, registreert Google via uw Google-profiel informatie over de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie, zodat uw "+1"-aanbeveling wordt opgeslagen en publiek toegankelijk kan worden gemaakt.
Uw "+1"-aanbevelingen kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten worden getoond, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel (als "+1"-tab in uw Google-profiel) of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet: http://www.google.de/intl/en/privacy.
Hier vindt u de privacyverklaringen van Google over de "+1"-knop met nadere informatie over het verzamelen, doorgeven en gebruiken van gegevens door Google, en met informatie over uw rechten en uw profielinstelmogelijkheden:https://profiles.google.com/+1/personalizationy.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter
In onze website zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verstuurd.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Twitter ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u wijzigen in uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Privacyverklaring voor het gebruik van Hotjar
Deze website gebruikt Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd. („Hotjar“). Daarmee worden interacties van willekeurig geselecteerde, individuele bezoekers met de internetpagina anoniem opgetekend. Zo komt een protocol tot stand van bijv. muisbewegingen en -klikken met als doel, verbeteringsmogelijkheden van de internetpagina in kwestie aan te tonen. Hotjar gebruikt „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Om te vermijden dat deze rechtstreeks aan personen kunnen worden gekoppeld, worden IP-adressen alleen anoniem opgeslagen en verder verwerkt. Bovendien worden gegevens over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande verwijzingen (links), geografische afkomst en resolutie en type van het apparaat voor statistische doeleinden geëvalueerd. Deze informatie is niet persoonlijk en wordt door ons of door Hotjar niet aan derden doorgegeven. Wanneer u deze gegevensverzameling wilt verhinderen, kunt u op alle internetpagina's die Hotjar gebruiken de DoNotTrack-optie van uw browser activeren.https://www.hotjar.com/opt-out. Meer informatie vindt u op: :https://www.hotjar.com/opt-out.

Online geschillenbeslechting
Online geschillenbeslechting conform art. 14 par. 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking. Wij zijn niet bereid of verplicht om aan een geschillenbeslechtingsproces deel te nemen.