10°46'32.4"N   106°42'1.5"E

RIMOWA Store Ho Chi Minh City

88 Dong Khoi Street, District 1

Ho Chi Minh City

매장

+84 (028) 3 822 5034 contact_asia@rimowa.com
개관 시간
월요일
08:30 - 21:00
화요일
08:30 - 21:00
수요일
08:30 - 21:00
목요일
08:30 - 21:00
금요일
08:30 - 21:00
토요일
08:30 - 21:00
일요일
08:30 - 21:00