Generelle forretningsbetingelser

for RIMOWA onlinebestillinger

Stand: oktober 2017

1 Anvendelsesområde

De generelle forretningsbetingelser gælder for alle aftaler, som vi på grundlag af onlinebestillinger (f.eks. via vores hjemmeside) indgår med dig.

2 Aftalepartner og aftaleindgåelse

2.1   Din aftalepartner for alle aftaler på grundlag af onlinebestillinger er RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Köln, Tyskland

2.2   Vi tilbyder online ordrer udelukkende til forbrugere acc. § 13 BGB (dvs. for fysiske personer, der handler til et formål, der hovedsagelig kan være hverken deres kommercielle eller deres selvstændige erhvervsmæssige aktivitet kan tilskrives). Iværksættere ifølge. § 14 i borgerloven (dvs. fysiske eller juridiske personer eller juridiske partnerskaber, der handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktiviteter, når en juridisk transaktion er indgået) er udelukket fra online ordrer. Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser bekræfter du herved, at du ikke ønsker at købe produkterne som iværksættere, især med henblik på kommerciel videresalg.

2.3  De online, f.eks. på vores hjemmeside, viste produkter er et uforpligtende produktkatalog. Når vi tilbyder onlinebestilling af et produkt, kan du i første omgang uforpligtende lægge produktet i indkøbskurven og inden afsendelsen af den bindende bestilling til enhver tid korrigere din indtastning ved at trykke "Tilbage"-knappen i din browser. I selve indkøbskurven kan du til enhver tid ændre antallet af produkter eller fjerne et produkt fra indkøbskurven. For at kunne gennemføre bestillingen, skal du derefter indtaste relevante data (for- og efternavn, fakturerings- og leveringsadresse, betalingsmetode og betalingsdata). Som et led i bestillingsprocessen stiller vi tekniske midler i form af en almindelig fuldstændigheds- og plausibilitetskontrol (kontrol, om alle obligatoriske felter er udfyldt, og om tegnene passer til de pågældende obligatoriske felter) til rådighed for dig, som kan hjælpe dig med at identificere indtastningsfejl. For at give dig en sidste kontrolmulighed viser vi dig derefter en sammenfatning af dine bestillingsdata. Ved at klikke på knappen "Betalingspligtig bestilling" afgiver du en bindende bestilling af produkterne i indkøbskurven. I en e-mail bekræftes modtagelsen af bestillingen. Bekræftelsen af, at vi har modtaget din bestilling, er i princippet endnu ikke en accept af din bestilling, medmindre denne accept gives i denne e-mail; i dette tilfælde indgås købsaftalen ved accepten. I øvrigt indgås en købsaftale også ved forsendelse af de bestilte produkter. Sker accepten af tilbuddet ikke inden for fem hverdage, betyder det, at tilbuddet er afvist.

2.4  En bindende aftale kan også allerede forinden indgås på følgende måde:

-Hvis du har valgt PayPal som betalingsmetode, indgås aftalen, når du har bekræftet betalingen til PayPal
- Hvis du har valgt straksoverførsel som betalingsmetode, indgås aftalen, når du har bekræftet betalingen til SOFORT AG.

2.5   Produkterne sælges kun i mængder, der er normale for en almindelige husholdning (maks. seks produkter pr. bestilling).

2.6  Aftalen kan indgås på følgende sprog:
Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, spansk, portugisisk, tjekkisk, dansk, finsk, norsk og svensk.

2.7   Du kan registrere dig i forbindelse med din bestilling og oprette en kundekonto, eller du kan gennemføre din bestilling som gæst uden registrering. Hvis du opretter en kundekonto ("MyRIMOWA") i forbindelse med din bestilling, gemmer vi aftaleteksten; du kan derefter se din bestilling på din kundekonto. Desuden sender vi dig efter en bestilling en e-mail med dine bestillingsdata og vores generelle forretningsbetingelser. Du kan til enhver tid også læse de generelle forretningsbetingelser på vores hjemmeside og downloade dem.

3 Registrering, kundekonto og databeskyttelse

3.1   Også uden en bestilling kan du oprette en kundekonto ("MyRIMOWA"), navnlig til onlinebestillinger. For at gennemføre registreringen, skal de obligatoriske felter i den pågældende formular være udfyldt komplet og korrekt. Registreringen skal bekræftes af os for at blive gyldig. Når registreringen er gennemført, oprettes et MyRIMOWA-ID, der ikke kan overdrages til andre. MyRIMOWA-ID giver dig adgang til din kundekonto.

3.2  Personlige adgangsdata skal opbevares således, at uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Hvis uvedkommende alligevel får kendskab til adgangsdataene, skal du straks meddele dette til os og ændre dine adgangsdata. Desuden skal du sørge for, at dine data altid er aktuelle.

3.3   Flere oplysninger om håndtering af dine personrelaterede data finder du i vores databeskyttelsesoplysninger.

4 Leveringsbetingelser og betalingsmetoder

4.1   Vi leverer udelukkende til leveringsadresser inden for det Europæiske Fællesskab samt Norge, Schweiz, Liechtenstein og Monaco. Ud over de angivne produktpriser kan der blive tale om forsendelsesomkostninger, som angives ved præsentationen af produkterne. Vær venligst opmærksom på, at selvafhentning af produkter, der er bestilt i onlineshoppen, eller levering til pakkestationer ikke er mulig.

4.2   Det fremgår af produktbeskrivelsen, om et produkt er på lager. Leveringen i Tyskland sker inden for 2 - 4 hverdage, ved valg af ekspresforsendelse inden for 1 hverdag.


Leveringstiderne til andre lande fremgår af denne tabel.

4.3   Ved onlinebestillinger kan du vælge mellem følgende betalingsmetoder:

- Kreditkort (MasterCard, VISA, American Express): Beløbet trækkes på dit kreditkort, når vi modtager din bestilling (senest, når produkterne afsendes).
- Straksoverførsel: Ved straksoverførsel modtager vi straks besked, når du har godkendt overførslen. Du skal bruge kontonummer, registreringsnummer, PIN-kode og TAN-kode. Via Sofort AG's sikrede betalingsformular, der ikke er tilgængelig for os som forhandlere, gennemfører "Straksoverførsel" automatiseret og i realtid en overførsel fra din netkonto. Købsbeløbet overføres straks og direkte til vores bankkonto. Hvis du vælger betalingsmetoden "Straksoverførsel", åbnes sidst i bestillingsprocessen en formular, der allerede er udfyldt. Den indeholder vores bankforbindelse. Desuden det overførte beløb og anvendelsesformålet angivet. Du skal blot vælge landet for din netkonto og indtaste registreringsnummeret. Derefter indtaster du de samme data som ved tilmelding til netbank (kontonummer og PIN-kode). Bekræft din bestilling ved at indtaste TAN-koden. Umiddelbart derefter modtager du en bekræftelse af overførslen. I princippet kan hver internetbruger benytte "Straksoverførsel" som betalingsmetode, hvis vedkommende har en tilgængelig netkonto med PIN/TAN. Vær venligst opmærksom på, at der i nogle lande og nogle få banker endnu ikke findes straksoverførsel. Oplysninger om, hvorvidt din bank tilbyder denne service, finder du her https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/online-zahlen-mit-sofort-ueberweisung/.
- PayPal: Du betaler fakturabeløbet ved hjælp af onlineudbyderen PayPal. Du skal være registeret hos PayPay eller du kan registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata og derefter bekræfte betalingsanvisningen til os. Du modtager flere oplysninger som et led i din bestilling.

5 Ejendomsforbehold

Produkterne forbliver vores ejendom, indtil betalingen er gennemført.

6 Ansvar for mangler

6.1   Ved mangler kan forbrugerne gøre deres retmæssige krav gældende.

6.2   Ved alle mangler kontakt venligst vores kundeservice på +49-221-956417-8100. Dine krav forbliver selvfølgelig gyldige.

7 Erstatningsansvar

7.1   Vi kan altid uindskrænket gøres ansvarlige for krav på grund af skader, der er forårsaget af os, vores retmæssige repræsentanter eller medhjælpere

- ved selvforskyldt krænkelse af liv, legeme eller helbred
- ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse
- ved garantitilsagn, såfremt aftalt
- som et led i erstatningsansvar iht. loven om produktansvar.

7.2   Hvis vi, vores retmæssige repræsentanter eller medhjælpere ved enkel uagtsom misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt overholdelse af aftalen, og hvis overholdelse aftalepartnerne må kunne stole på, er erstatningsansvarets omfang begrænset til den skade, der ved aftaleindgåelsen må betragtes som forudsigelig og typisk.

7.3   Andre erstatningskrav er udelukket.

8 Fortrydelsesret

8.1   Forbrugere har fortrydelsesret iht. følgende bestemmelser.

8.2   Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du er berettiget til inden for 14 dage uden begrundelse at fortryde denne aftale. Fortrydelsesfristen er på fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, der ikke er det kontraherende selskab, er kommet i besiddelse af den sidste vare. For at gøre din fortrydelsesret gældende, meddel os venligst (RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Köln, Tyskland, tlf.: +49-221-956417-8100, fax: +49-221-956417-4, e-mail: clientcare.germany@rimowa.com) ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et pr. post afsendt brev, en telefax eller e-mail) din beslutning om at annullere denne aftale. Du er velkommen til at bruge vedlagte fortrydelsesformular; den er dog ikke påbudt. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annulleringen

Hvis du annullerer denne aftale, skal vi tilbagebetale alle beløb, vi har modtaget af dig, inklusive leveringsudgifter (med undtagelse af ekstraudgifter, der er opstået, fordi du har valgt en anden levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din annullering af denne aftale var indgået hos os. Til denne refundering bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige overførsel, medmindre der udtrykkeligt er indgået en anden aftale med dig; vi beregner aldrig gebyrer for disse refunderinger. Vi kan nægte refunderingen, indtil vi har modtaget varerne eller du har dokumenteret, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvilket at de to tidspunkter der er det tidligste. Du skal straks og altid senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om annulleringen, returnere eller overgive varerne til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage. Du afholder de umiddelbare udgifter i forbindelse med returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til, at du har håndteret varerne på en måde, der ikke har været nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.

Slut på fortrydelsesvejledningen

8.3   Prøve-fortrydelsesformular
(Hvis du ønsker at annullere aftalen, udfyld venligst denne formular og returner den til os.)

– Til RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Köln, Tyskland, clientcare.germany@rimowa.com, – Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/levering af følgende serviceydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens/forbrugernes navn
– Forbrugerens/forbrugernes adresse
– Forbrugerens/forbrugerne underskrift (kun ved meddelelser på papir)
– Dato

(*) Streg det ud, som ikke gælder.

9 Onlinetvistbilæggelse

Vi deltager ikke i sager til alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager iht. § 36 VSBG.

10 Afsluttende bestemmelser

10.1   Forbundsrepublikken Tysklands lov under udelukkelse af FN-køberetten (CISG, konvention om kontrakter om internationalt løsørekøb) gælder. Dette lovvalg gælder kun for så vidt, at forbrugeren herved ikke mister den beskyttelse, han har igennem ufravigelige bestemmelser i den stat, hvor han har sit normale ophold.

10.2   Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser helt eller delvis er eller bliver uden retsvirkning eller er eller bliver ugyldige, berøres retsvirkningen af de øvrige bestemmelser ikke derved.