Kolofon

Denne kolofon gælder også for Facebook-siderne
http://www.facebook.com/Rimowa
og
http://www.facebook.com/RimowaDeutschland

Rimowa GmbH
Richard-Byrd-Str. 13
50829 Cologne
Tyskland

Adm. direktører Alexandre Arnault og Dieter Morszeck

Telefon: +49 (221) 956–4170
Telefax: +49 (221) 956–4174
E-mail: hello@rimowa.com

CVR-nr. iht. § 27a i den tyske momslov: DE-122804506

Byretten i Köln registreringsnummer: AG Köln HRB 14213

Design og programmering:
m.i.r. media, digital agency
Cologne,Tyskland

Websidens indhold:
Indholdet på denne webside er sammensat med største omhu og iht. forfatterens aktuelle viden. Vi er kun ansvarlige for indholdet inden for den gældende lovgivning.

Som udbyder er vi tidligst ansvarlige for fremmed indhold, når vi får kendskab til en konkret lovovertrædelse.
Vi forbeholder os retten til helt eller delvist at ændre eller slette oplysningerne, såfremt kontraktmæssige forpligtelser forbliver uberørte.

Erstatningsansvar ved links
Vi er ikke ansvarlige for indhold fra fremmede websider, som vi direkte eller indirekte henviser til (med "hyperlinks" eller "dybe links"), og de er ikke en del af vores egen webside.
På det tidspunkt, hvor linkene blev oprettet, var der intet for os synligt illegalt indhold på disse websider. Da vi ikke har indflydelse på linkede websiders aktuelle og fremtidige indhold, tager vi udtrykkeligt afstand fra alt indhold fra linkede websider, der er blevet ændret efter at linket er oprettet.

Ansvarlig for alt indhold og navnlig for skader, der opstår efter brug af oplysninger fra de linkede websider, er alene udbyderen af den linkede side.
Hvis vi får kendskab til ulovligt, uretmæssigt eller fejlbehæftet indhold, som vi har oprettet links til, fjerner vi disse links.

Ophavsret
Websidernes indhold og arbejde er underlagt de relevante ophavsretlige bestemmelser.

Kopiering, bearbejdning, udbredelse og enhver form for anvendelse uden for ophavsrettens grænser kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsperson.

Det er kun tilladt at downloade og kopiere denne side til privat, ikke til kommerciel, brug.
I det omfang, indholdet på denne side ikke er oprettet af operatøren, overholdes tredjemands ophavsrettigheder.

Navnlig kendetegnes tredjemands indhold som sådan.

Hvis du alligevel bliver opmærksom på en overtrædelse af ophavsretten, kontakt os venligst.

Hvis vi får kendskab til lovovertrædelser, vil vi omgående slette det pågældende indhold.

Databeskyttelse
Tak for din interesse for vores webside og vores virksomhed.
Det er vigtigt for os at beskytte dine personrelaterede data ved indsamling, bearbejdning og brug i forbindelse med dit besøg af vores webside.
Dine data beskyttes som et led i de relevante databeskyttelsesdirektiver.
I det følgende finder du oplysninger om, hvilke data, der registreres, når du besøger websiden, og hvordan de anvendes:

Indsamling af data
Enhver adgang til vores webside og enhver overførsel af en fil på denne webside registreres.
De gemmes til interne systemrelaterede og statistiske formål. Følgende registreres: Navnet på den overførte fil, dato og tidspunkt for overførslen, overført datamængde, meddelelse om gennemført overførsel, webbrowser og det forespørgende domæne.

Desuden registeres de forespørgende pc'ers anonymiserede IP-adresser.
Flere personrelaterede data registreres kun, hvis du frivilligt, f.eks. som et led i en forespørgsel eller registrering, oplyser disse data.

Bearbejdning og anvendelse af personrelaterede data
Hvis du har stillet dine personrelaterede data til rådighed for os, anvender vi dem kun til besvarelse af dine forespørgsler, til indgåelse af aftaler med dig og til den tekniske administration.

Dine personrelaterede data videregives kun til tredjemand eller andre, hvis det er tilladt i følge de lovmæssige forskrifter, f.eks. ved kontraktindgåelse, navnlig videregivelse af bestillingsdata til leverandører, ved afregning eller hvis du tidligere har indvilliget heri.

Du er til enhver tid berettiget til med fremadrettet virkning at annullere dit samtykke.
Sletning eller blokering af de gemte personrelaterede data sker under overholdelse af de lovpligtige forskrifter, hvis du annullerer dit samtykke til at gemme dem, hvis de ikke længere er påkrævede for at kunne opfylde formålet med at gemme dem eller hvis det af andre lovmæssige årsager ikke er tilladt at gemme dem.

Ved skriftlig forespørgsel oplyser vi dig gerne om, hvilke data, vi har gemt om dig.

Google Analytics
Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”).
Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer og som gør det muligt at analyse din brug af websiden.

De oplysninger om din anvendelse af denne webside, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes.
Hvis IP-anonymiseringen på denne webside aktiveres, forkortes din IP-adresse af Google dog inden for EU-medlemslandene eller andre kontraktlande.

Kun undtagelsesvis overføres den fulde IP-adresse til en af Googles servere i USA , hvor den afkortes.

På vegne af operatøren af denne webside bruger Google denne information for at analysere din brug af websiden, for at udarbejde rapporter om websideaktiviteterne og for at kunne tilbyde flere ydelser med relation til websidebrugen og internetbrugen.

Den IP-adresse, som overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, samkøres ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din webbrowser til at undgå det; vi skal dog gøre opmærksom på, at du så ikke i fuldt omfang kan bruge funktionerne på denne webside.

Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google og som relaterer til brugen af denne webside, registreres, ved at du downloader og installerer den browser-plugin, som kan findes under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Databeskyttelseserklæring ved brug af Facebook-plugins ("Synes godt om"-knappen)
Vores websider anvender plugins fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Disse Facebook-plugins er markeret med et Facebook-logo eller med “Synes godt om”-knappen på vores side. Listen over sociale plugins fra Facebook kan ses her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Når du åbner vores websider, oprettes der ved hjælp af dette plugin en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks server.
Ved at integrere denne plugin får Facebook at vide, at du har besøgt vores webside fra din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks “Synes godt om”-knap, mens du er logget på din Facebook-konto, kan du linke indholdet fra vores sider til din Facebook-profil.

Sådan kan Facebook knytte besøget af vores sider sammen med din brugerkonto.
Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks anvendelse af dem.
Flere oplysninger finder du i Facebooks databeskyttelseserklæring på http://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvis ikke du ønsker, at Facebook skal indsamle data fra vores webside og knytte dem sammen med din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af Facebook.

Brug af Google "+1"-knappen
På vores webside bruger vi "+1"-knappen i det sociale netværk Google Plus, der drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Hver gang du besøger en side på vores webside, der har en "+1"-knap, bevirker "+1"-knappen, at din browser uploader og viser "+1"-knappens optiske visning fra Google-serveren. Samtidig meddeles det til Google-serveren, hvilken side på vores webside du netop besøger.
Google registrerer dit browserforløb, hver gang der er en "+1"-knap, i en periode på op til to uger til systemvedligehold og fejlfinding.
Der gennemføres ingen videregående analyse, når du besøger en side på vores webside med en "+1"-knap. Hvis du trykker "+1"-knappen, mens du er logget på Google+ (Google Plus), registrerer Google via din Google-profil oplysninger om din URL, din IP-adresse og andre browserrelaterede oplysninger, således at din "+1"-anbefaling kan gemmes og gøres offentligt tilgængeligt.
Sammen med dit profilnavn og dit foto kan dine "+1"-anbefalinger vises på Google-tjenester, f.eks. ved søgeresultater eller i din Google-profil (som "+1"-tab i din Google-profil), eller andre steder på websider og annoncer på internettet: http://www.google.de/intl/en/privacy.
Her finder du Googles databeskyttelsesoplysninger om "+1"-knappen med flere oplysninger om Googles registrering, videregivelse og brug af data, om dine desangående rettigheder og om dine muligheder for at indstille din profil. https://profiles.google.com/+1/personalizationy.

Databeskyttelseserklæring vedr. brug af Twitter
På vores sider er der integreret funktioner fra tjenesten Twitter. Disse funktioner stilles til rådighed af Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved anvendelse af Twitter og funktionen “Re-Tweet” knyttes de websider, du har besøgt, sammen med din Twitter-konto og vises til andre brugere. I den forbindelse overføres også data til Twitter.

Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitters anvendelse af dem. Flere oplysninger finder du på Twitters databeskyttelseserklæring på http://twitter.com/privacy

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger hos Twitter under kontoindstillinger på http://twitter.com/account/settings.
Databeskyttelseserklæring vedr. brug af Hotjar
Denne webside bruger Hotjar, en webanalysetjeneste fra Hotjar Ltd. ("Hotjar"). Den registrerer i anonymiseret form interaktioner fra tilfældigt udvalgte, enkelte besøgende på internetsiden.På den måde opstår en protokol over f.eks. musebevægelser og -klik med det formål at påvise forbedringsmuligheder for den pågældende internetside. Hotjar bruger "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer og som gør det muligt at analyse din brug af websiden.For at udelukke en direkte personsporbarhed gemmes og viderebehandles IP-adresser kun i anonymiseret form. Desuden analyseres til statistiske formål oplysninger om styresystem, browser, indgående og udgående links, geografisk oprindelse samt enhedens opløsning og art.Disse oplysninger er ikke personrelaterede og videregives ikke til tredjemand af os eller Hotjar.Hvis du ikke ønsker en registrering, kan du deaktivere denne tjeneste på alle internetsider, der bruger Hotjar, ved at sætte en "Do Not Track"-header i din browser.Flere oplysninger finder ud på: :https://www.hotjar.com/opt-out.

Onlinetvistbilæggelse i
Onlinetvistbilæggelse iht. art. 14 afsnit 1 ODR-VO: Europa-Kommissionen har på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse (OTB). Vi er ikke indstillet på eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelse.