Všeobecné obchodní podmínky

pro online objednávky na webu RIMOWA

Stav: říjen 2017

1 Platnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré smlouvy uzavírané na základě online objednávek (např. na našem webu).

2 Smluvní strany a uzavření smlouvy

2.1   Smluvní stranou pro veškeré smlouvy uzavírané na základě online objednávek je RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Kolín nad Rýnem, Spolková republika Německo.

2.2   Nabízíme online objednávky výhradně pro spotřebitele. § 13 BGB (tj. Pro fyzické osoby, které jedná za účelem, který může být převážně ani jejich obchodní nebo nezávislá odborná činnost, nelze přičíst). Podnikatelé podle. § 14 občanského zákoníku (tj. Fyzické nebo právnické osoby nebo právnické osoby, které jednají při výkonu své obchodní nebo nezávislé odborné činnosti při uzavírání právní transakce) jsou z on-line objednávek vyloučeny. Přijímáním těchto Všeobecných obchodních podmínek potvrzujete, že si nepřejete zakoupit tyto produkty jako podnikatele, zejména za účelem komerčního prodeje..

2.3  Výrobky prezentované online, např. na našem webu, představují nezávazný katalog výrobků. Pokud u výrobku umožňujeme online objednávku, můžete výrobek nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a zadané údaje kdykoli před odesláním závazné objednávky opravit použitím tlačítka "Zpět" v internetovém prohlížeči. Přímo v nákupním košíku můžete kdykoli změnit množství výrobku nebo výrobek z nákupního košíku odebrat. Poté musíte zadat údaje důležité k provedení objednávky (křestní jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, zvolený způsob úhrady a platební údaje). V průběhu objednávání máte k dispozici technické prostředky v podobě běžné kontroly úplnosti a správnosti údajů (kontroly, zda byla vyplněna všechna povinná pole a zda zadané znaky odpovídají příslušnému povinnému poli), s jejichž pomocí můžete odhalit případné chyby v zadaných údajích. Poté se zobrazí přehled údajů v objednávce, abyste je mohli ještě jednou zkontrolovat. Kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" odešlete závaznou objednávku výrobků vložených do nákupního košíku. Potvrzení o doručení objednávky je zasíláno e-mailem. Potvrzení o doručení objednávky zpravidla ještě nepředstavuje přijetí objednávky, pokud to není v e-mailu výslovně uvedeno. V takovém případě vzniká kupní smlouva přijetím objednávky. Kupní smlouva jinak vzniká rovněž odesláním objednaných výrobků. Nebude-li nabídka přijata do pěti pracovních dnů, znamená to, že nabídka byla odmítnuta.

2.4  Závazná smlouva může vzniknout i dříve, a to těmito způsoby:

-Pokud jako způsob úhrady zvolíte PayPal, vznikne smlouva okamžikem potvrzení platebního příkazu pro PayPal.
- Pokud jako způsob úhrady zvolíte okamžitý převod, vznikne smlouva okamžikem potvrzení platebního příkazu pro společnost SOFORT AG.

2.5   Výrobky jsou prodávány pouze v množství běžném pro domácnost (maximálně šest výrobků v jedné objednávce).

2.6   Smlouvu lze uzavřít v kterémkoli z těchto jazyků:
čeština, angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, norština, portugalština, španělština a švédština.

2.7   Před objednávkou se můžete registrovat a založit si zákaznický účet, nebo můžete objednávku provést i bez registrace. Pokud si založíte zákaznický účet ("MyRIMOWA"), bude text smlouvy uložen. Objednávku si pak budete moci zobrazit ve svém zákaznickém účtu. Po objednání vám také e-mailem pošleme údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky si můžete také kdykoli zobrazit na našem webu a stáhnout si je.

3 Registrace, zákaznický účet a ochrana osobních údajů

3.1   Zákaznický účet ("MyRIMOWA") si můžete založit i bez objednávky a využívat ho zejména k online objednávkám. Při registraci musíte úplně a správně vyplnit povinná pole ve formuláři přihlášky určené pro registraci. Registrace nabývá účinnosti naším potvrzením. Po registraci vám bude přiděleno identifikační číslo MyRIMOWA-ID, které je nepřenosné. Identifikační číslo MyRIMOWA-ID vám umožňuje přístup do vašeho zákaznického účtu.

3.2  Osobní přístupové údaje je třeba chránit, aby se k nim nedostaly třetí osoby. Pokud je přesto získají, musíte nám to neprodleně oznámit a musíte si přístupové údaje změnit. Jste také povinni dbát na to, aby byly vámi uvedené údaje vždy aktuální.

3.3   Další informace o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v našich informacích o ochraně osobních údajů..

4 Dodací podmínky a způsoby úhrady

4.1   Dodáváme výhradně na dodací adresy v Evropské unii a v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštenjsku a Monaku. K uvedeným cenám výrobků mohou být připočítány ještě náklady na dopravu uvedené u zobrazeného výrobku. Upozorňujeme, že výrobky objednané v online shopu není možné vyzvednout osobně ani dodat do balíkomatů či výdejních míst.

4.2   Dostupnost výrobku je uvedena v popisu výrobku. V Německu jsou výrobky doručovány do 2 - 4 pracovních dnů, při zvolení expresního doručení do 1 pracovních dnů. Lhůty pro doručování do dalších zemí najdete v této tabulce.

4.3   Online objednávku můžete zaplatit některým z těchto způsobů úhrady:

- Platební karta (MasterCard, VISA, American Express): Částka je z platební karty odúčtována v okamžiku přijetí objednávky (nejpozději při odeslání výrobku).
- Okamžitý převod: V případě okamžitého převodu obdržíme obratem převodní dobropis. U tohoto způsobu úhrady potřebujete číslo účtu, kód banky, PIN a TAN. Prostřednictvím zabezpečeného platebního formuláře společnosti Sofort AG, do něhož my jako obchodník nemáme přístup, je na vašem účtu v online bankovnictví automaticky a v reálném čase proveden okamžitý převod. Při něm je kupní cena obratem poukázána přímo na náš bankovní účet. Pokud zvolíte způsob úhrady "Okamžitý převod", otevře se na konci objednávky předvyplněný formulář. V něm už je uvedeno naše bankovní spojení. Kromě něj se ve formuláři zobrazí také převáděná částka a účel použití. Musíte ještě zvolit zemi, ve které máte veden účet přístupný v online bankovnictví, a zadat kód banky. Poté zadáte stejné údaje jako při přihlašování do online bankovnictví (číslo účtu a PIN). Objednávku potvrdíte zadáním TAN. Bezprostředně poté obdržíte potvrzení transakce. Okamžitý převod může jako způsob úhrady využívat v zásadě každý uživatel internetu, který má online bankovnictví s účtem aktivovaným pro internetové platby a se zabezpečením pomocí PIN/TAN. Upozorňujeme, že v některých zemích a u některých bank okamžitý převod zatím není dostupný. Bližší informace o tom, zda vaše banka tuto službu podporuje, najdete zde: https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/online-zahlen-mit-sofort-ueberweisung/.
- PayPal: Částku faktury zaplatíte prostřednictvím online poskytovatele PayPal. Podmínkou je, že jste u této služby registrováni, resp. že se registrujete, ověříte svoji totožnost zadáním přístupových údajů a potvrdíte platební příkaz v náš prospěch. Další pokyny se zobrazují během objednávky.

5 Výhrada vlastnictví

Výrobky zůstávají v našem vlastnictví až do úplného zaplacení.

6 Odpovědnost za vady

6.1   Spotřebitelé mají v případě vad zákonné nároky.

6.2   V ostatních případech se spojte s naším zákaznickým servisem na tel. č. +49-221-956417-8100. Vaše nároky tím samozřejmě zůstávají nedotčené.

7 Odpovědnost za škody

7.1   Za škody způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo osobami, které se podílejí na plnění našich povinností, ručíme vždy neomezeně

- při zaviněném úmrtí, úrazu nebo škodě na zdraví,
- při záměrném nebo hrubě nedbalém porušení povinností,
- při záručních příslibech, pokud byly dohodnuty,
- v rámci odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku.

7.2   V případě porušení podstatných smluvních povinností v důsledku prosté nedbalosti z naší strany či ze strany našich zákonných zástupců nebo osob, které se podílejí na plnění našich povinností, jedná-li se o povinnosti, jejichž splnění je podmínkou pro řádné splnění smlouvy a na jejichž splnění se smluvní strana vždy může spolehnout, ručíme pouze do výše běžné škody předvídatelné při uzavírání smlouvy.

7.3   Další nároky na náhradu škody jsou tímto vyloučeny.

8 Právo odstoupit od smlouvy

8.1   Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících ustanovení.

8.2   Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba kromě přepravce převzali do svého vlastnictví poslední zboží. Budete-li chtít právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nám své rozhodnutí od této smlouvy odstoupit jednoznačně sdělit (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem, kontaktní údaje: RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Kolín nad Rýnem, Spolková republika Německo, tel.: +49-221-956417-8100, fax: +49-221-956417-4, e-mail: clientcare.germany@rimowa.com). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jeho použití ale není povinné. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, je-li sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odesláno před jejím uplynutím.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni vrátit vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dalších nákladů vzniklých v případě, že jste zvolili jiný způsob doručení než námi nabízené nejvýhodnější standardní doručení), neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný způsob úhrady, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. V žádném případě vám nebudou za vrácení plateb účtovány poplatky. Vrácení plateb můžeme odmítnout do doby, než zboží obdržíme zpět, nejpozději však do okamžiku, kdy doložíte, že jste zboží zaslali zpět. Zboží jste nám povinni zaslat nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží hradíte vy. Za případné snížení hodnoty zboží nesete odpovědnost pouze v případě, že k takovému znehodnocení došlo v důsledku zacházení ze zboží, jež nebylo nutné k ověření jeho kvality, vlastností a funkčnosti.

Konec poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

8.3   Vzorový formulář odstoupení od smlouvy
(Budete-li chtít od smlouvy odstoupit, vyplňte tento formulář a pošlete nám ho zpět.)

– RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Kolín nad Rýnem, Spolková republika Německo, clientcare.germany@rimowa.com, – Tímto odstupuji (odstupujeme) (*) od uzavřené smlouvy o koupi níže uvedeného zboží (*) / poskytnutí níže uvedené služby (*)
– Objednáno dne (*) / doručeno dne (*)
– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze na papírovém formuláři)
– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

9 Řešení sporů online

Alternativního řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech podle § 36 německého zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech se neúčastníme.

10 Závěrečná ustanovení

10.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Tato volba právního řádu platí pouze v rozsahu, v jakém tím spotřebiteli není upírána ochrana, která je mu poskytována kogentními ustanoveními práva platného ve státě jeho obvyklého pobytu.

10.2   Bude-li některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neplatné či neúčinné nebo se zcela nebo částečně neplatným či neúčinným stane, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.