JU52

„Handmade meets High-Tech.“

DIETER MORSZECK

RIMOWA je společností s dlouhou tradicí a silnými hodnotami, kterými žije. Tyto hodnoty zahrnují zejména duch inovace. Dieter Morszeck je v současnosti majitelem a prezidentem společnosti, představuje třetí generaci zakladatelské rodiny. Podobně jako jeho dědeček, zakladatel společnosti, je Dieter Morszeck nekompromisní, pokud jde o požadavek dokonalého řemeslného zpracování a přesnosti výroby všech kolekcí zavazadel RIMOWA. Zdědil také ducha invence: v roce 1937 byl otec Dietera Morszecka prvním, kdo použil hliník; v roce 2000 on sám vyvinul první zavazadlo vyrobené z technologicky vyspělého materiálu – z polykarbonátu. Jako společnost, která nalezla rovnováhu mezi tradicí a inovací, je dnes společnost RIMOWA považována za mezinárodního průkopníka na poli zavazadel prémiové třídy.

Výrobní proces

Ve společnosti RIMOWA je třeba přibližně dvě stě jednotlivých součástek a více než devadesát výrobních kroků, než zavazadlo dosáhne tohoto bodu. Zde se navzájem doplňuje nejmodernější technologie s dokonalým řemeslným zpracováním. Konec konců jakožto výrobce s bohatou tradicí provádí RIMOWA na mezinárodní úrovni celou řadu montážních a pracovních kroků ručně. Spoléháme na naše vysoce kvalifikované zaměstnance, na jejich bohaté zkušenosti a odbornost – a na jejich lásku k detailu.